אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

עדויות וסיפורים אישיים

 

לא מטפלים במקרים רבים של אנשים חסרי אמצעים שזקוקים באופן דחוף למישהו שידאג להם, או במקרים של אנשים בעלי אמצעים שקרובי משפחה מבקשים להתמנות כאפוטרופוסים שלהם (מקרים בהם אין לאפוטרופוסים ולאפוטרופוס הכללי מה להרוויח)

(מתוך דוח מבקר המדינה מס' 41)

 

"במחלקה לייעוץ משפטי של משרד העבודה והרווחה מצאה הביקורת תיקים שנשארו פתוחים, כיוון שהגורמים המטפלים לא הגישו את כל המסמכים הדרושים. בשל כך לא הוגשו לבית המשפט במשך שנה עד ארבע שנים לפני מועד סיום הביקורת בקשות למינוי אפוטרופוס. במחוז חיפה נמצאו 15 תיקים פתוחים מבין 30 התיקים שנבדקו; במחוז ירושלים 6 מבין 29; ובמחוז תל אביב 5 מבין 27 תיקים. בשבעה מבין התיקים שנבדקו היה לכאורה צורך דחוף במינוי אפוטרופוס: האחד דן בקשישה תשושת נפש שהתגוררה בגפה, בתנאי הזנחה; באחר דווח על קשיש שנושל מרכושו בידי חתנו; ובחמשת האחרים - דנו בחולי נפש המבזבזים את כספם ללא אבחנה וקיים חשש שינוצלו לרעה. במקרים כאלה אי השלמת הטיפול בבקשה למינוי אפוטרופוס לאלתר עלולה לפגוע בחסוי... לדוגמה: באוקטובר 1988 הגישה בת דודתו של החסוי בקשה למינוי אפוטרופוס. החסוי לוקה בפיגור שכלי. הוא גר בגפו. אביו הוריש לו בצוואה בית וחסכונות וציווה למנות את המבקשת אפוטרופסית לבנו. ב-17.1.88 ציווה השופט להגיש תעודה רפואית מפורטת. זו לא הוגשה ועל כן נמחקה הבקשה, כעבור שנה, מחוסר מעש... "