אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

עדויות וסיפורים אישיים

 

אפוטרופוסים גוזלים את רכוש החסויים, מחתימים אותם על צוואות לטובתם, והאפוטרופוס הכללי ורשויות הרווחה לא עושים דבר.

(מתוך דוח מבקר המדינה מס' 41)

 

"ממסמכים שונים שנמצאו בארבעה תיקים במשרדי האפו"כ עולה החשש, שבאותם מקרים לא פעלו האפוטרופסים במידה מספקת לטובתם של החסויים. באחד המקרים אף מתעורר חשש שהחסויה נוצלה לרעה. לא נמצא, שהאפו"כ נקט צעדים כדי לבדוק חששות אלה, ולפעול במקרה הצורך להחלפת האפוטרופוס.

במקרה המעורר חשש שהחסויה נוצלה לרעה היו העובדות כלהלן: שכנה של החסויה הנ"ל התמנה כאפוטרופוס ביולי 1982. בתיק האפו"כ נמצא מסמך מדיון בבית משפט מפברואר 1984, ובו אמר האפוטרופוס שהחסויה העבירה לו את דירתה ללא תמורה לפני מינויו כאפוטרופוס. האפו"כ, לא עשה דבר לבירור העובדות, לא הגיש לביהמ"ש בקשה להחליף את האפוטרופוס או לנקוט נגדו צעדים אחרים, ולא בירר את האפשרות לתבוע את השבת הרכוש שלכאורה נגזל מהחסויה. בשנת 1986 פנתה עובדת סוציאלית של בית חולים למחלקה ליעוץ משפטי במשרד העבודה והרווחה בבקשה למנות גם לבעלה של החסויה אפוטרופוס, וציינה שהחסויה נוצלה על ידי האפוטרופוס שלה, בכך שלקח את דירתה ללא תמורה והחתים אותה על צוואה לטובתו. המחלקה ליועוץ משפטי לא הפנתה את תשומת לבו של האפו"כ לעובדות שצוינו בדוח הסוציאלי, כדי שיפעל כנדרש."