אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

עדויות וסיפורים אישיים

 

אפוטרופוסים גונבים את כספי החסויים, עושים קומבינות עם הנכסים שלהם, ומשקרים בדוחות הכספיים

(מתוך דוח מבקר המדינה מס' 41)

 

בבדיקת הפרטות והדוחות התברר, כי ב-3 תיקים בירושלים ובחיפה חסרו פירוט הכנסות והוצאות וב-2 תיקים בירושלים חסר פירוט ירושה שקיבל החסוי. באחד התיקים בתל אביב דיווח האפוטרופוס לאפו"כ בפברואר 1989 על קבלת מקדמה של 200,000 דולר מתוך 320,000 דולר בגין מכירת נכס. החסויה נפטרה בספטמבר 1989 והאפוטרופוס לא הגיש דוח סופי, וגם לא דיווח עד למועד סיום הביקורת על קבלת יתרת הכסף המגיע לחסויה. לאחר סיום הביקורת הודיע האפו"כ שנתקבל דוח סופי, ומכיוון שלא הוגשו אישורי היורשים על קבלת הכספים - נשלחה דרישה להגישם.