אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

עדויות וסיפורים אישיים

 

אפוטרופוסים מעלימים חשבונות בנק של חסויים

(מתוך דוח מבקר המדינה מס' 41)

 

"באחד התיקים במחוז חיפה מונה תאגיד כאפוטרופוס לשתי חסויות במקום אפוטרופוס פרטי. לפי הדוח הסופי שהגיש האפוטרופוס הפרטי, היו לשתי החסויות חשבונות בנק, ואילו לפי דוח התאגיד לא היה ידוע לו על רכוש כלשהו."