אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

עדויות וסיפורים אישיים

 

אין מעקב של המחלקה לשירותים חברתיים (משרד העבודה והרווחה) על הטיפול של האפוטרופוסים בחסויים

(מתוך דוח מבקר המדינה מס' 41)

 

"משרד העבודה והרווחה לא קבע הנחיות לגבי דרך המעקב והטיפול בחסויים; ובכללם מי שמונה להם אפוטרופוס. מעיון בתיקיהן של שתי חסויות בעלות נכסים, שטופלו על ידי מחלקות לשירותים חברתיים במקום מגוריהן, התברר, שהן גרו בתנאים מחפירים, התנגדו לקבלת עזרה ובמהלך הטיפול מונה להן אפוטרופוס. להלן הפרטים:

 

(א)  בתיק אחד הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס באוגוסט 1987 על ידי שני בני דודים של החסויה. בבקשה צוין, כי החסויה גרה בתנאים "תת-אנושיים", והשכנים מספקים לה מצרכי מזון. לבקשה צורפו פרטי נכסיה וחובותיה של החסויה והתברר, שיש לה נכסים רבים. כמו כן צורפה חוות דעת ממרפאה לבריאות הנפש, ובה צוין שהאשה אובחנה כאישיות פרנואית. בתסקיר פקיד סעד מאוקטובר 1987 נאמר שהחסויה, המוכרת לו מפברואר 1985, מתנגדת לכל טיפול ולכל עזרה, והומלץ על מינויו של בא כוח המבקשים כאפוטרופוס. בנובמבר 1987 הוצא צו מינוי אפוטרופוס, כמבוקש. היוזמה למינוי אפוטרופוס באה מצד קרוביה של החסויה, ולאחר המינוי הפסיקה המחלקה את המעקב אחריה בדצמבר 1987."