אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

עדויות וסיפורים אישיים

 

המחלקה לשירותים חברתיים מתעקשת לאשפז בכפיה קשישים ערירים בעלי נכסים ולמנות להם אפוטרופוסים בניגוד לרצונם. אפוטרופוסים יוזמים תביעות משפטיות (תוך הוצאת כסף מהחוסיים) בלי שהכסף ידיע לידי החסויים וישפר את תנאי חייהם המחפירים

(מתוך דוח מבקר המדינה מס' 41)

 

"חסויה שנפטרה בפברואר 1989. ממסמכים שהוגשו לבית המשפט למינוי אפוטרופוס עולה, כי האשה הייתה ערירית ולקתה במחלות פיזיות ונפשיות. בבעלותה היה בניין מתפורר, ועל פי דוחות סוציאליים היא גרה בו בתנאים קשים, ללא ריהוט תקין, וישנה על הריצפה; גם לא היו לה חשמל, מים וגז, שנותקו עקב אי תשלום חובות. החסויה התקיימה בעיקר מקצבת זיקנה של המוסד לביטוח לאומי. מעיון במסמכים שבתיק המחלקה  לשירותים חברתיים התברר, שבתחילת 1988, בעקבות בקשת שכנים, פנתה המחלקה אל הפסיכיאטר המחוזי של משרד הבריאות בבקשה להוציא צו אישפוז לחסויה. היא אושפזה ושוחררה כעבור חודשיים, לאחר שהוועדה הפסיכיאטרית קיבלה את הערר שהגישה על האשפוז. המחלקה מתחה ביקורת על שחרורה של החסויה מהמוסד. במארס 1988, עוד בהיותה מאושפזת, הוגשה ביוזמת המחלקה בקשה למינוי אפוטרופוס לחסויה, וב-6.5.1988 מונה לה עורך דין כאפוטרופוס.

 

בדוח הסופי שהגיש האפוטרופוס לאפו"כ במאי 1990 לאחר פטירתה של החסויה, הוא ציין את הפעילויות שלו למענה, כדלקמן: הוקפא הליך הוצאה לפועל, שהיה תלוי ועומד נגד החסויה; עוכבו הליכי גבייה בגין אי תשלום מסים עירוניים. עוד ציין בדוח שלו לאפו"כ, כי הגיש תביעה משפטית לגביית כספים שהגיעו לחסויה ובעקבותיה קיבל במשך חדשיים לפני פטירתה סכום שנוצל לתשלום חובותיה, להוצאות הכרוכות בתביעה המשפטית ולמחייתה, אולם מצבה לא השתפר. כנראה לא תמיד מתאימים עורכי דין לתפקיד כזה. מכל מקום במקרה זה התבטאה עבודתו של האפוטרופוס בניהול משפטים וכיו"ב, ולא בדאגה לסעד אנושי כפי שראוי שינתן לאדם במצבה.

 

בכל תקופת האפוטרופסות, התבטאה עזרת המחלקה לחסויה בעיקר במתן טיפול שיניים וארוחות חמות. כמו כן פנתה המחלקה בנובמבר 1988 לתחנה לבריאות הנפש בבקשה לזמן את החסויה לביקורת ולטיפול עקב הידרדרות במצבה הנפשי. החסויה זומנה, אך לא הופיעה. כאמור, כחודשיים לאחר מכן נפטרה.

 

לדעת מבקר המדינה, העובדה שהחסויות היו בעלות נכסים מזה, ושתנאי חיים מחפירים היו מנת חלקן מזה, די בה כדי להצביע על טיפול לקוי של כל הגורמים האחראים."