אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

עדויות וסיפורים אישיים

 

האפוטרופוס הכללי נותן לאפוטרופוסים פטור מהגשת דוח על מצב החסוי – גם כאשר לחסוי יש חסכונות, ואפילו כאשר ידוע לאפוטרופוס הכללי שהאפוטרופוס גונב כספים מהחסוי

(מתוך הפרק "פיקוח על הטיפול בחסויים" מדו"ח שנתי 54ב של מבקר המדינה משנת 2004)

 

"ממזכר ששלח סגן מנהל מחוז ירושלים לאפוטרופוס הכללי, מיום 13.2.03, עולה, כי יש מקרים רבים שבהם ניתן לאפוטרופוס פטור מהגשת דוחות שנתיים, אף שלחסוי קיימים חסכונות. במזכר האמור צוין, לגבי מקרה מסוים, כי אף שהיה באפו"כ מידע על כך שהאפוטרופוס השקיע את כספי החסוי בניגוד לנוהלי האפו"כ, הוא קיבל לבקשתו פטור מהגשת דוחות שנתיים לתקופה 1997-2003,  שבמהלכה נגרם לחסוי הפסד ריאלי של 120,000 ש"ח."