אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

עדויות וסיפורים אישיים

 

גניבת דירות של חסויים על ידי אפוטטרופוסים ועמותות/חברות אפוטרופוסות (במקרה הזה עמותת ש.פ.ר – עמותת בת של עמותת מט"ב)

(מתוך הכתבה "מי חס על החוסים?", אתר החדשות "במבילי" - ריאיון עם קובי שטרית, החשב לשעבר של העמותה)

 

"עמותת ש.פ.ר. מכרה דירה שהייתה בבעלות של החוסה ר"פ ובני משפחתה. התמורה לדירה הועברה באמצעות פיקדון. חלק מהסכום שהגיע לחוסה קוזז. המבקר בדק וקבע, כי החוסה "לא קיבלה את המגיע לה מחלקה בדירה שנמכרה".