אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

עדויות וסיפורים אישיים

 

הקרן לטיפול בחסויים מונעת מחסויים לראות את פרטי חשבון הבנק שלהם

(ריאיון של צוות אתר "אפוטרופוס" עם א', העובדת בשיקום של פגועי נפש)

 

ה' עובדת בשיקום של פגועי נפש במסגרת של דיור מוגן, במטרה לעזור להם להיות מסוגלים להתמודד בכוחות עצמם עם תלאות היום-יום, להשיג יותר עצמאות בחייהם ולהשתלב באופן פעיל בחיי הקהילה. ה' מספרת, שלא', אחד האנשים שאיתו ה' עבדה, מונה מקבל קיצבה מטעם הקרן לטיפול בחסויים. היא הסבירה שהסיבה לכך היא שהוא לא מסוגל לנהל בכוחות עצמו את התקציב במיוחד כשנמצא במצב של הדרדרות נפשית: מבזבז כספים, צובר חובות עד שמגיע לחוסר כל. (לא מונה לו אפוטרופוס כי אם מקבל קיצבה. ההבדל: מקבל קיצבה - קיצבת הביטוח הלאומי מגיעה לקרן לטיפול בחסויים והם אחראים לחלק את הקיצבה לפי מה שנקבע יחד עם הדייר והגורם המטפל. זה הכסף היחיד שמגיע אליהם ואין להם זכויות אחרות מעבר לכך. אפוטרופוס - אחראי על החסוי מבחינה משפטית, לחסוי אין זכות חתימה).

במסגרת עבודת השיקום ה' עבדה יחד עם א' על ניהול תקציב. כחלק מהעבודה על ניהול תקציב יש צורך בקבלת אינפורמציה על התקציב. בנוסף, א' טען שלא קיבל מהקרן את כל הכספים שמגיעים לו. בשל 2 הסיבות הנ"ל פנו יחד לקרן לקבל תדפיסי מידע על מצב החשבון ותנועות בחשבון (איזה סכומים העבירו לו, מתי ולאיזה צורך). בקרן סירבו בתחילה למסור תדפיסים בכתב. לאחר מספר שיחות עם ה' הסכימו שהיא תבוא למשרדי הקרן ותראה במו עיניה את התנועות בחשבון אך עדיין לא רצו להוציא העתקים. רק לאחר שכנועים הסכימו להשאיר בידה העתקים של תדפיסי התנועות בחשבון אך עם דרישה שלא להראות את התדפיסים לא'. מניעת הגישה מא' למידע לגבי הכספים שלו פוגמת הן בזכויות הבסיסיות שלו והן בעבודה השיקומית - קידום היכולת שלו להתנהל עם מצבו הכלכלי באופן עצמאי. בזכות התעקשותה של ה', עם הזמן א' החל להתסדר יותר ויותר בכוחות עצמו, החל לקחת אחריות על חייו ובין השאר גם על התנהלותו הכלכלית, ולבסוף שוחרר מהקרן וכיום מתנהל באופן עצמאי.