אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

עדויות וסיפורים אישיים

 

גניבת כספי חסויים, כולל גבייה לא חוקית של שכר טרחה ללא אישור בית המשפט

(מתוך הכתבה "חסוי כן, שמור לא", מעריב)

 

"עורך הדין מרדכי שוגרמן מונה כאפוטרופוס על רכושה של דליה (שם בדוי). עם הזמן התברר, כי נהג לקחת הלוואות מכספה של החסויה, ללא ריבית וללא הצמדה, בסכום כולל של כ-200 אלף שקל. ביוני 96' עמדו הפרשי הריבית וההצמדה של הסכום שלקח על 94,530 שקל. עו"ד שוגרמן נטל בנוסף שכר טרחה, ללא אישור בית המשפט, על סך 42,068 שקל."