אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

דוחות גופים ממלכתיים

 

מבקר המדינה דוח שנתי 41 משנת 1990, משרד המשפטים, אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי

מבקר המדינה דוח שנתי 54ב משנת 2004, משרד המשפטים, הפיקוח על הטיפול בחסויים

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מסמך רקע לקראת דיון בנושא פיקוח על טיפולם של אפוטרופוסים בחסויים, מוגש לוועדה לפניות הציבור, משנת 2004

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מסמך רקע לישיבה בנושא יחסה של מדינת ישראל לניצולי השואה, מוגש לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, משנת 2005